כמו בצבא כל הבעיות האנושיות מתחלקות ל 3 בעיות אם (או אב)

אהבה

כסף

בריאות

שאר הבעיות הן הסתעפות של בעיית אם  או שילוב של בעיית אם
אחת או יותר .

אהבה – כל מערכות ה יחסים  כולל לעצמי ,אהבה זוגית,מערכות יחסים
משפחתיות ,או כל מערכת יחסים עם מישהו אחר ,או משהו אחר (כגון
דברים דוממים למשל מכונית).

כסף – כל מה שכסף קשור אליו ,רכוש ,עבודה ,כל מה שיש בו ערך
שאפשר להמיר אותו לכסף או עבודה (שירותים)

בריאות –כל נושאי הבריאות העצמית או של קרובים או אנשים חשובים לנו.

דוגמא לבעיה שנמצאת בשלוש בעיות האם:
משפחה בה האב חולה ונוטה למות ,האב איש עשיר ,ולו 4 ילדים המודאגים
מירושתם  הבעיות שמסתובבות בראש שלהם ,בריאות האב, כסףכמה ואיך
יקבלו,  היחסים בין הילדים לבין עצמם ,ובינם לבין האם (אהבה)

כמובן שישנן ,בעיות רבות על נושא אחד ,מעיק ומרגיז שאיתו צריך להתמודד
לכן חשוב לזהות את מקור הבעיה (שלושת בעיות האם) ואם הבעיה היא
ממקור אחד או יותר .ואז לנסות להבין מה ניתן לעשות .

limud11