מהו רצון ? מהו הרגע הזה שנוצר באדם בוא הוא
מתאווה למשהו ? אם ננסה לחלק את הרצונות האלו
לשני סוגים נראה אותם כך :
רצון רוחני ( בהתאם לנתיב הנשמה)
רצון ארצי (רצונות ארציים בדרך כלל פיסיים)
רצון רוחני בדרך כלל נושא איתו “זמן בישול” ארוך
יותר ,לפעמים אפילו של כמה שנים ,ובדרך כלל מסוכרן

עם נתיב הנשמה (המסלול והאתגרים שנשמה בחרה
לה בגילגול הזה) ההחלטה מימוש הרצון הוא רק קצה
של תהליך , למשל אדם המחפש בן זוג , תודעת החוסר
הזה מתחילה לבעבע ,לפעמים תחושת בדידות לאחר
זמן מסויים מתעורר אותו הדבר רצון לבן זוג אולם כמו
כל דבר רוחני צריך להוריד אותו לקרקע המציאות למימוש
וכאן יכנסו כל הדברים הפיסיים כדי לממש את הרעיון.

רצון ארצי הוא פשוט יותר הרעיון מכה-בא לנו למשל
בא לי פיצה עם זיתים כמו כל הרעיונות אין אני יודעים
מהיכן הצורך הזה בא ,זה יכול להיות ריח של זיתים
מבט על פיצה שמישהו אכל והיבטנו בו בהיסח הדעת
או זיכרון קדמוני יותר ,בגלל שזה רצון ארצי יכולת
המימוש שלו מהירה מאוד נסיעה קצרה לפיצריה
תפגיש את הרצון עם המציאות .
בתאבון.