כוכב יופיטר -צדק דרך המזלות והבתים

יופיטר בבית 1 \ טלה –כוח רצון חזק ,וכרזימה גדולה יופיטר בבית 2 \ שור – לעיתים מראה על עושר ,אבל לא תמיד ,אמונה ביקום ובמה שרפשר לקבל ממנו ,נטיה להשמנה. יופיטר בבית 3 \ תאומים – תקשורת ,נסיעות רבות ,מתאים מאוד ליחצנים יופיטר…