מהו רצון ?

מהו רצון ? מהו הרגע הזה שנוצר באדם בוא הוא מתאווה למשהו ? אם ננסה לחלק את הרצונות האלו לשני סוגים נראה אותם כך : רצון רוחני ( בהתאם לנתיב הנשמה) רצון ארצי (רצונות ארציים בדרך כלל פיסיים) רצון רוחני בדרך כלל נושא איתו "זמן בישול" ארוך יותר ,לפעמים אפילו של כמה שנים ,ובדרך כלל מסוכרן עם נתיב… קראו עוד מהו רצון ?