קלפי המטבעות בטארוט

המטבעות =אדמה באסטרולוגיה מסמלות חומר ,כל דבר שיכולים לגעת ולראות ,סחורות, כסף ,רכוש ,אדמה לכן קלף שמופיע עם יסוד זה לעיתים יכול לסמל בעיות או הצלחה עם כסף הוא גם יכול לסמל ְרכוּ ָׁש ֻניּוֹת קלפי בן הזוג ודוגמא לכן נראה בדוגמאות פריסה. אס המטבעות אס המטבעות מספר לנו שהגיע הזמן המימוש .אם באס מטות העלינו… קראו עוד קלפי המטבעות בטארוט